مبارزه با آزار جنسی با رفتار بد رفتار دو طرف در سایه ها

AdvertisementN Y RegionSupported by Adjusting harassment جنسی با رفتار بد دو حزب در ShadowsImageAssemblywoman Jo Anne Simon یک دموکرات که نماینده بخش هایی از بروکلین است گفت که تقریبا هیچ زنی نیستم که می دانم که با دیگران رفتار نکنند و بد رفتار کنند CreditNathaniel Brooks برای The New York TimesBy Jesse McKinley March 11 2018 ALBANY یک سناتور ایالتی است که در یک ردیف Albany در حال رانندگی می باشد. یک مأمور ازدواج کرد که به طور شگفت انگیزی از یک کارمند بوسید. یکی از کارکنان، Hot یا Not List از کارکنان است که فقط برخی از رفتارهایی که Amy Paulin و Jo Anne Simon می گویند